Αcid.gr - Αρχική Σελίδα.Αcid.gr - Αρχική Σελίδα.Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες, Ηλιακή ενέργεια,  Έξυπνο σπίτι, Ανανεώσιμες πηγές ενέργεια, Δίκτυα, Φωτοβολταϊκά, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, DATA RECOVERY, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP
Εδώ η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος.

www.acid.gr Προϊόντα acid.grΑποστολή e-mail Αρχική σελίδα acid.gr
Καλωδίωση στην acid.gr
Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP
Δομημένη καλωδίωση UTP, FTP, Fiber, CAT5,6,7
Οπτικές ίνες, εγκατάσταση, τερματισμός, διανομή.
Πολύ γνώριμη εικόνα..
Σχεδιασμός Racks, κάθετων και οριζοντίων δικτύων.
 

Η σωστή καλωδίωση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την
.......αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων, την σωστή μεταφορά δεδομένων
.......
φωνής και εικόνας.
.......
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
.......
"έξυπνου σπιτιού" όπου ιδαίτερη προσοχή πρέπει να δωθεί κατά
.......
μελέτη αλλά και την εγκατάσταση, για να απολαμβάνουμε το
.......
επιθυμητό αποτέλεσμα.
.......

.......Οι μελετητές και εγκαταστάτες της acid.gr διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλωδιακών εγκαταστάσεων. Γνωρίζουμε την χρυσή τομή μεταξύ των πραγματικών καλωδιακών αναγκών, της προσφερόμενης τεχνολογίας για την αποφυγή του άσκοπου κόστους της καλωδίωσης που συναντούμε πολύ συχνά.
.......

.......Προσφέρουμε την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών δομημένης καλωδίωσης, την εγκατάσταση και τον τερματισμό των καλωδίων όλων των κατηγοριών καθώς και των οπτικών ινών.

.......
.......Φυσικά, παρέχεται η απαιτούμενη πιστοποίηση σύμφωνα με την κατηγορία της εγκατεστημένης δομημένης καλωδίωσης.
.......

.......Σχετικά με τις εγκαταστάσεις "έξυπνου σπιτιού", γνωρίζοντας ότι είναι σημαντική η γνώση και κατανόηση των διαφόρων συστημάτων που προσφέρονται στην αγορά, φροντίζουμε για την ενημέρωση μας έτσι ώστε να προσφέρουμε μελέτες και εγκαταστάσεις που να ικανοποιούν όλες τις ανάγκες σας σχετικά με όλα τα καινούργια συστήματα και την τεχνολογία BUS.
.......

.......
Στην acid.gr πιστεύουμε ότι όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγουμε το καλώδιο, είναι σημαντικό η καλωδίωση να μην είναι εμπόδιο στις τωρινές και μελλοντικές μας ανάγκες.

Στην acid.gr η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει κέρδος. Ενέργεια, Ασφάλεια, Τηλεπικοινωνίες. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ,ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ, ΚΑΜΕΡΕΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΗΛΙΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ, ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΑΙΟΛΙΚΟ, ΑΙΟΛΙΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΡΟΦΗΣ, ΕΝΔΟΠΑΠΕΔΙΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ, SOLAR, SUN, ΣΑΚΗΣ, SAKIS, ΙΟΡΔΑΝΗΣ, ACIDSUN, JORDAN, ΗΛΙΑΚΟ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΜΕΛΕΤΗ, KW, MW, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, LAN, ETHERNET,ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, VoIP, VOICE, SMART HOUSE, SAFETY, SECURITY, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ, INTELLIGENT BUILDING, CABLING, CAT5, CAT6, CAT7, UTP, FTP Top
Top